naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
dokumenty - e-deska
kontakty
základní škola
mateřská škola
školní jídelna
akce školy
ke stažení
fotogalerie
zájmová činnost
školní poradenské pracoviště
školní knihovna
GDPR
registr oznámení
napište nám
autor stránek

EU peníze školám
 

 

historie školy

 


Z historie školství ve Velemíně

Roku 1774 byl vydán Všeobecný školský zákon, který stanovoval povinnost zřídit školu v místě, kde byla fara.
Tak i ve Velemíně byla postavena škola, a to hned vedle kostela. Vyučování probíhalo v německém jazyce. Teprve po vzniku Československé republiky byla roku 1920 založena škola česká, pro niž byla postavena nová budova, která v současnosti slouží jako škola mateřská.
Německá škola u kostela byla zachována po celou dobu první republiky a třídy školy české byly roztroušeny po celém Velemíně, protože nově postavená budova kapacitně nestačila. Po válce v roce 1945 byly zřízeny dvě třídy, jedna třída obecné školy a jedna třída měšťanky.
V roce 1957 bylo s konečnou platností rozhodnuto o stavbě nové školy. Práce byly zahájeny v roce 1957 a 26.října 1959 byla nová škola slavnostně otevřena. Pomocná budova byla svépomocí přestavěna na školní kuchyni a vařit se tu začalo v lednu 1963.
V roce 1975 byla vyprojektována tělocvična a dostavěla se v roce 1980.
V současné době prochází škola modernizací, která probíhá postupně a po etapách podle investičního záměru.
 

úřední e-deska

Celé Česko čte dětem

fotogalerie MŠ

nové fotografie

Turistický den 3.třída

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 4.TŘÍDA

Školní výlet 9.třída

Čtenářský kroužek
a školní družina

Výstava knih Albatros

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Badatelský klub

Osmáci čtou školní družině

ČTVRŤÁCI ČTOU PŘEDŠKOLÁKŮM

Baronka cup

Akademie

Interaktivní vědecká show

Okrskový atletický trojboj

Čarodějnice

NAŠI BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

Hodina TV

Florbalový turnaj

Aerobik

Ponožkový den

PLAVECKÝ VÝCVIK 4.4.2019

PLAVECKÝ VÝCVIK 28.3.2019

PLAVECKÝ VÝCVIK 7.3.2019

PLAVECKÝ VÝCVIK 28.2.2019

Den s odborníkem

PLAVECKÝ VÝCVIK 14.2.2019

PLAVÁNÍ

PLAVECKÝ VÝCVIK 

Zahráli jsme si
na obchod

Divadélko pro školy

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLE

VÁNOČNÍ JARMARK
VE ŠKOLE

EXKURZE 26.10.2018 - 5.a 6.TŘÍDA

PŘEDÁVÁNÍ CEN ŽÁKŮM 6.TŘÍDY

5. TŘÍDA A DEN VODY

5. TŘÍDA V ÚSTECKÉM MUZEU

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ŠKONÍ VÝLET ZOOPARK CHOMUTOV - 1.,2. a 5.TŘÍDA

VYSTOUPENÍ SKUPINY PERNŠTEJNI

VYRÁBÍME SI SAMI POMŮCKY NA VÝUKU NJ - MAPA NĚMECKA

NĚKTEŘÍ NAŠI
BUDOUCÍ PRVŇÁČCI